MÁY BƠM SHIRAI

MÁY BƠM SHIRAI - Array

MÁY BƠM SHIRAI - Array

MÁY BƠM SHIRAI - Array

MÁY BƠM SHIRAI - Array
MÁY BƠM SHIRAI - Array
351 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
0918 456 617 - Zalo: 0866113577

MÁY BƠM SHIRAI

Máy bơm nước đẩy cao Shirai  giá 1,250,000đ

Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 1,250,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước đẩy cao
Model Máy Bơm: JLM 60-128
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:125W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 1.5m3/giờ
Cột áp: 25m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 1,450,000đ

Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 1,450,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước đẩy cao
Model Máy Bơm: JLM 60-200
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:200W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 2m3/giờ
Cột áp: 25m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 1,650,000đ

Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 1,650,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước đẩy cao
Model Máy Bơm: JLM 60-300
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:300W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 2m3/giờ
Cột áp: 30m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 1,950,000đ

Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 1,950,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước đẩy cao
Model Máy Bơm: JLM 60-400
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:400W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 2m3/giờ
Cột áp: 35m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 2,150,000

Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 2,150,000

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước đẩy cao
Model Máy Bơm: JLM 60-600
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:600W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 3m3/giờ
Cột áp: 35m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 2,850,000đ

Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 2,850,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước đẩy cao
Model Máy Bơm: JLM 80-800
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:800W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 3,5m3/giờ
Cột áp: 35m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 3,050,000đ

Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 3,050,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước đẩy cao
Model Máy Bơm: JLM 90-1100
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:1100W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 6m3/giờ
Cột áp: 50m
Họng hút xả: 42mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 3,550,000đ

Máy bơm nước đẩy cao Shirai giá 3,550,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước đẩy cao
Model Máy Bơm: JLM 90-1500
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:1500W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 6,5m3/giờ
Cột áp: 60m
Họng hút xả: 42mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 1,850,000đ

Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 1,850,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước tăng áp
Model Máy Bơm: JLM 60-200A
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:200W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 2m3/giờ
Cột áp: 25m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 1,550,000đ

Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 1,550,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước tăng áp
Model Máy Bơm: JLM 60-128A
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:128W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 1.5m3/giờ
Cột áp: 25m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 1,950,000đ

Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 1,950,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước tăng áp
Model Máy Bơm: JLM 60-300A
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:300W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 2m3/giờ
Cột áp: 25m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 2,150,000đ

Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 2,150,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước tăng áp
Model Máy Bơm: JLM 60-400A
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:400W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 2m3/giờ
Cột áp: 30m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 2,350,000đ

Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 2,350,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước tăng áp
Model Máy Bơm: JLM 70-600A
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:600W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 3m3/giờ
Cột áp: 35m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 2,850,000đ

Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 2,850,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước tăng áp
Model Máy Bơm: JLM 80-800A
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất: 800W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 3.5m3/giờ
Cột áp: 40m
Họng hút xả: 34mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 3,650,000đ

Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 3,650,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước tăng áp
Model Máy Bơm: JLM 1100A
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:1100W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 6m3/giờ
Cột áp: 50m
Họng hút xả: 42mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 3,850,000đ

Máy bơm nước tăng áp Shirai giá 3,850,000đ

Thông tin sản phẩm
Loại máy bơm nước tăng áp
Model Máy Bơm: JLM 1500A
Nguồn điện: 220v - 50hz
Công suất:1500W
Nhiệt độ cho phép <80 độ C
Lưu lượng dòng chảy: 6.5 m3/giờ
Cột áp: 65m
Họng hút xả: 42mm
Công nghệ sản xuất: Japan
Bảo hành:24 tháng
Tình trạng:Còn hàng
Zalo