MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HIỆU BÌNH MINH - Array

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HIỆU BÌNH MINH - Array

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HIỆU BÌNH MINH - Array

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HIỆU BÌNH MINH - Array

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HIỆU BÌNH MINH - Array
MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HIỆU BÌNH MINH - Array
326 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
0918 456 617 Zalo 0866113577

MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HIỆU BÌNH MINH

MÁY TẤM PHẲNG CHỊU ÁP 180L 28,875,000Đ

MÁY TẤM PHẲNG CHỊU ÁP 180L 28,875,000Đ

DUNG TÍCH: 180L
SỐ LƯỢNG TẤM THU: 01
LOẠI TẤM THU NHIỆT: Mạ Titanium, tăng hiệu suất hấp thụ
KÍCH THƯỚC TẤM THU NHIỆT: 1000 x 2000mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  INOX 304 độ dày 1,2mm
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX 304
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  07 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
MÁY TẤM PHẲNG CHỊU ÁP 300L 48,750,000Đ

MÁY TẤM PHẲNG CHỊU ÁP 300L 48,750,000Đ

DUNG TÍCH: 300L
SỐ LƯỢNG TẤM THU: 02
LOẠI TẤM THU NHIỆT: Mạ Titanium, tăng hiệu suất hấp thụ
KÍCH THƯỚC TẤM THU NHIỆT: 1000 x 2000mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  INOX 304 độ dày 1,2mm
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX 304
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  07 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 260 LÍT RUỘT PPR 13,875,000Đ

BÌNH MINH 260 LÍT RUỘT PPR 13,875,000Đ

DUNG TÍCH: 260L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 24
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  Nhựa PPR chịu nhiệt, độ dày 4mm, an toàn vệ sinh thực phẩm
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 220 LÍT RUỘT PPR 11,850,000Đ

BÌNH MINH 220 LÍT RUỘT PPR 11,850,000Đ

DUNG TÍCH: 220L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 20
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  Nhựa PPR chịu nhiệt, độ dày 4mm, an toàn vệ sinh thực phẩm
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 200 LÍT RUỘT PPR 10,350,000Đ

BÌNH MINH 200 LÍT RUỘT PPR 10,350,000Đ

DUNG TÍCH: 200L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 18
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  Nhựa PPR chịu nhiệt, độ dày 4mm, an toàn vệ sinh thực phẩm
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 180 LÍT RUỘT PPR 9,450,000Đ

BÌNH MINH 180 LÍT RUỘT PPR 9,450,000Đ

DUNG TÍCH: 180L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 16
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  Nhựa PPR chịu nhiệt, độ dày 4mm, an toàn vệ sinh thực phẩm
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 160 LÍT RUỘT PPR 8,625,000Đ

BÌNH MINH 160 LÍT RUỘT PPR 8,625,000Đ

DUNG TÍCH: 160L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 14
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  Nhựa PPR chịu nhiệt, độ dày 4mm, an toàn vệ sinh thực phẩm
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 140 LÍT RUỘT PPR 7,650,000Đ

BÌNH MINH 140 LÍT RUỘT PPR 7,650,000Đ

DUNG TÍCH: 140L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 12
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  Nhựa PPR chịu nhiệt, độ dày 4mm, an toàn vệ sinh thực phẩm
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 320 LÍT RUỘT INOX 13,650,000Đ

BÌNH MINH 320 LÍT RUỘT INOX 13,650,000Đ

DUNG TÍCH: 320L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 30
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  INOX SUS 304-2B, độ dày 0.4mm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 260 LÍT RUỘT INOX 10,950,000Đ

BÌNH MINH 260 LÍT RUỘT INOX 10,950,000Đ

DUNG TÍCH: 260L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 24
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  INOX SUS 304-2B, độ dày 0.4mm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 220 LÍT RUỘT INOX 9,450,000Đ

BÌNH MINH 220 LÍT RUỘT INOX 9,450,000Đ

DUNG TÍCH: 220L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 20
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  INOX SUS 304-2B, độ dày 0.4mm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 200 LÍT RUỘT INOX 8,550,000Đ

BÌNH MINH 200 LÍT RUỘT INOX 8,550,000Đ

DUNG TÍCH: 200L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 18
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  INOX SUS 304-2B, độ dày 0.4mm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 170 LÍT RUỘT INOX 7,350,000Đ

BÌNH MINH 170 LÍT RUỘT INOX 7,350,000Đ

DUNG TÍCH: 170L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 15
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  INOX SUS 304-2B, độ dày 0.4mm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
BÌNH MINH 140 LÍT RUỘT INOX 6,300,000Đ

BÌNH MINH 140 LÍT RUỘT INOX 6,300,000Đ

DUNG TÍCH: 140L
SỐ LƯỢNG ỐNG THU: 12
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Lõi đỏ Ø58mm x 1.800mm, mạ titan 5 lớp thu nhiệt cực nhanh
KÍCH THƯỚC ỐNG THU NHIỆT: Loại đường kính Ø58mm x 1.800mm
RUỘT BỒN BẢO ÔN :  INOX SUS 304-2B, độ dày 0.4mm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
VỎ BỒN BẢO ÔN:  INOX
CHÂN MÁY: INOX F10, độ dày 1.2mm
LỚP CÁCH NHIỆT: Lớp cách nhiệt bằng bảo ôn Polyurethance, độ dày foam 50mm
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: JAPAN
BẢO HÀNH:  06 năm
TÌNH TRẠNG: Còn hàng
Zalo